Bladeren door Tag

HerstelvanhetParadijs

Geliefdelogie

Leven vanuit het Beter Verbond – deel 1

14 februari 2022

Wat betekent het om vanuit het beter verbond (nieuwe verbond) te leven? Wat is er veranderd ten opzichte van het oude (Mozaïsche) verbond? Waarom is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden? Allemaal vragen die ik vanuit de Schrift ga proberen te beantwoorden, maar vragen die je het beste ook aan jezelf kunt stellen. Leef ik vanuit het oude verbondsdenken of leef ik vanuit het beter verbond? Hoe kan ik leren om vanuit het beter verbond te leven? Hoe…

Lees Verder

Geliefdelogie

De boom van het (eeuwige) leven

12 februari 2022

Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis…

Lees Verder

Geliefdelogie

HET HERSTEL VAN HET PARADIJS – DEEL 8 – DE AFSLUITING

1 augustus 2021

In Genesis 4:8 worden voor Adam en Eva de ernstige gevolgen van het eten van de boom van de kennis van goed en kwaad schokkend zichtbaar. Daar wordt namelijk de eerste moord in de geschiedenis van de mensheid beschreven, het gaat over de twee kinderen van Adam en Eva, die Kaïn en Abel werden genoemd. Kaïn vermoordt daar uit jaloezie, woede en afgunst zijn jongere broer Abel: Kaïn zei tegen zijn broer Abel: ‘Laten we het veld in gaan.’ Toen…

Lees Verder

Geliefdelogie

HET HERSTEL VAN HET PARADIJS – DEEL 7

31 juli 2021

Het scheppingsverhaal begon in Genesis met Adam en Eva beide geschapen naar Gods beeld, tot de zondeval dit verstoorde, maar eindigde daar niet. Als je bekend bent met de progressieve openbaring van God in de Bijbel dan weet je dat het verhaal eindigt op zijn climax in de openbaring van de Zoon van God. De profeten, priesters en geloofshelden waren slechts een afspiegeling en een schaduw van wat komen zou. Jezus de Christus is het ware en enige volledige beeld…

Lees Verder

Geliefdelogie

HET HERSTEL VAN HET PARADIJS – DEEL 6

14 juli 2021

Veel christenen kijken naar de ’tekenen van de tijd’ en richten hun focus daarbij vooral wat er op onze aarde gebeurt. En als we het dagelijkse nieuws volgen dan lijkt het ook steeds slechter met onze wereld te gaan. Ook Nederland lijkt dan steeds meer te verharden, denk daarbij aan de berichten over misdrijven, zware criminaliteit en onrust in de samenleving. Omdat we door het wereld wijde web allemaal 24/7 met elkaar verbonden zijn is al die negativiteit af en…

Lees Verder

Geliefdelogie

HET HERSTEL VAN HET PARADIJS – DEEL 5

26 juni 2021

De dingen waarvan Paulus zei (2 Tim. 3:1-8) dat ze in de ‘laatste dagen’ zouden gebeuren, vonden plaats op het moment dat hij erover schreef. Hij waarschuwde Timotheüs er alleen maar voor wat hij kon verwachten als deze tijd zijn climax zou bereiken. De antichrist begon zich al te roeren. Ook andere schrijvers van het Nieuwe Testament deelden deze visie. De brief aan de Hebreeën begint met de mededeling dat God ‘in deze laatste dagen tot ons gesproken heeft door…

Lees Verder

Geliefdelogie

HET HERSTEL VAN HET PARADIJS – DEEL 4

18 juni 2021

Adam was als koning geschapen. Hij moest de aarde onderwerpen en over haar heersen. Zijn koningschap zou echter niet absoluut zijn. Hij zou als ondergeschikte heersen, als onderkoning met God boven zich. Hij was alleen koning omdat God hem als zodanig geschapen had en hem de opdracht had gegeven om te heersen. Het was Gods bedoeling dat Zijn beelddrager onder zijn wetten en zijn toezicht over de wereld zou heersen. Zolang Adam aan die opdracht trouw bleef, kon hij zijn…

Lees Verder

Geliefdelogie

HET HERSTEL VAN HET PARADIJS – DEEL 3

12 juni 2021

“In veel hedendaags onderwijs over de ‘opname’ lijkt het er meer op dat we dan de wereld zullen ontvluchten. Daaraan gekoppeld wordt veel gelovigen een verlangen bijgebracht om aan de wereld en zijn problemen te ontsnappen, in plaats van een verlangen naar wat Gods Woord ons belooft, namelijk dat we zullen heersen. Hoe vaak hoor je christenen die tegen problemen aanlopen niet zeggen: ‘Ik hoop dat Jezus spoedig terugkomt, en wij zullen worden opgenomen!’, in plaats van: ‘Laten we hier…

Lees Verder

Geliefdelogie

Het herstel van het paradijs – deel 2

5 juni 2021

“We moeten voorkomen dat we naar de wereld kijken en alleen maar de gevolgen van de vloek zien. We moeten kijken met de ogen van het geloof, die door Gods Woord verlicht worden, zodat we de wereld als het toneel van Zijn overwinning zien.” – David Chilton Wauw dat klinkt mij als muziek in de oren, laten we vanuit geloof kijken naar de situatie in de wereld verlicht door Gods levende Woord: Jezus Christus. Faith can see what God sees.…

Lees Verder

Geliefdelogie

Het herstel van het paradijs – deel 1

28 mei 2021

De titel en inhoud van deze blog zijn geïnspireerd door het boek van David Chilton: “Het herstel van het paradijs”. Een boek met een optimistische eschatologie. Echt een aanrader om eens te lezen, misschien juist als je kritisch bent over een optimistische visie voor de toekomst. Want als je naar het dagelijkse nieuws kijkt, hoort of er over leest dan lijkt het soms alleen maar slechter met deze wereld te gaan. De vraag is of dat ook de realiteit is…

Lees Verder