Geliefdelogie

HET HERSTEL VAN HET PARADIJS – DEEL 6

14 juli 2021

Veel christenen kijken naar de ’tekenen van de tijd’ en richten hun focus daarbij vooral wat er op onze aarde gebeurt. En als we het dagelijkse nieuws volgen dan lijkt het ook steeds slechter met onze wereld te gaan. Ook Nederland lijkt dan steeds meer te verharden, denk daarbij aan de berichten over misdrijven, zware criminaliteit en onrust in de samenleving. Omdat we door het wereld wijde web allemaal 24/7 met elkaar verbonden zijn is al die negativiteit af en toe ook best overweldigend. We worden continu overprikkeld met slecht nieuws, dreigingen, pandemieën, ongelukken, natuurrampen, economische crisissen etc. etc. …

Maar misschien, heel misschien mogen we door een andere lens naar de wereld kijken:

Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.

Kolossensen 3:2-3

Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.

Filippenzen 4:8

Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw Koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.

Wij zijn zo gefocust op deze wereld en op alles wat er om ons heen gebeurt dat we vaak vergeten dat er een heel ander perspectief voor ons beschikbaar is. De teksten die ik hierboven heb aangehaald hebben allemaal hun eigen context, maar de kern waarvoor ik ze nu aanhaal blijft hetzelfde: waar ligt onze focus? Zoals ik al in een eerdere blog zei: “faith can see what God sees” dat betekent: ‘Met geloof kunnen we zien wat God ziet’. Hoe ziet Gods perspectief voor ons er uit? Wat zegt de Bijbel over waar wij ons op mogen richten? Ik geloof dat dit een positieve boodschap is. Want is er in het Koninkrijk van de hemel onrust, pijn of verdriet? Nee, absoluut niet! Jezus leefde vanuit de hemel op aarde. En Hij leerde ons om hetzelfde te doen: Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Dat is een totaal andere wereld, een totaal ander perspectief! Maar wel het perspectief van waaruit wij mogen leven. En ik geloof dat des te meer wij leven vanuit de hemel hier op aarde, de aarde gaat zijn zoals de hemel. Een focus op Jezus en Zijn Koninkrijk zal veel vrucht dragen: goede vruchten!!! En ik geloof dat de Heilige Geest ons daarbij wil helpen, sterker nog, we kunnen het niet zonder de Heilige Geest. Hij is onze Helper, we hebben Hem nodig.

De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.

Openbaring 22:17

Wanneer de Gemeente van Christus steeds meer vanuit het nieuwe betere verbond, vanuit de overwinning aan het kruis, vanuit de opstandingskracht in de Heilige Geest, gaat wandelen in zijn nieuwe (werkelijke) identiteit dan zal het op de aarde zijn zoals in de hemel. We zijn daar nog niet, maar als je vanuit de lens van geloof in de verte kijkt dan zie je het binnen bereik en steeds dichterbij komen. Dan zal de Gemeente van Jezus zijn als een levende tempel van God, waar mensen geheiligd en hersteld worden door het bloed van het Lam. Dit is het herstel van het paradijs!

Welkom in het nieuwe Jeruzalem: “De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.”

Bekijk het onderstaande filmpje voor een impressie van hoe dat er uit zou kunnen zien:

Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.

Openbaring 22:1-5

Misschien vind je dit ook leuk

Geen reacties

Laat een reactie achter