Geliefdelogie

HET HERSTEL VAN HET PARADIJS – DEEL 4

18 juni 2021

Adam was als koning geschapen. Hij moest de aarde onderwerpen en over haar heersen. Zijn koningschap zou echter niet absoluut zijn. Hij zou als ondergeschikte heersen, als onderkoning met God boven zich. Hij was alleen koning omdat God hem als zodanig geschapen had en hem de opdracht had gegeven om te heersen. Het was Gods bedoeling dat Zijn beelddrager onder zijn wetten en zijn toezicht over de wereld zou heersen. Zolang Adam aan die opdracht trouw bleef, kon hij zijn heerschappij over de aarde laten gelden.

Maar Adam bleef niet trouw. Hij was ontevreden met zijn ondergeschikte rol als beeld van God die Gods wetten over de schepping moest handhaven. Hij wilde autonoom zijn. Hij wilde zijn eigen god zijn en zijn eigen wetten laten gelden. Om deze misstap, deze opstandigheid werd hij uit het paradijs gezet. Echter, zoals we in voorgaande hoofdstukken gezien hebben, betekent dat niet het einde van Gods plan om door Zijn beeld over de aarde te heersen. De tweede Adam, Jezus Christus, is gekomen om de taak te volbrengen waartoe de eerste Adam niet in staat was gebleken.

Het hele oude testament door keken de profeten steeds sterker uit naar het moment waarop de door God aangewezen koning zijn plek op de troon zou gaan innemen.

David Chilton – Het herstel van het paradijs

De meeste hedendaagse eindtijdtheorieën nemen aan dat het Koninkrijk van Jezus pas na zijn terugkeer begint. Vaak het ‘duizendjarig rijk’ genoemd. De vraag is natuurlijk of dit overeenkomt met de Schrift.

In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea, en zei: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.

Mattheüs 3:1-2

Voor de kritische lezer, er staat inderdaad nabij gekomen. Dus het Koninkrijk van de hemelen / Koninkrijk van Jezus is nog niet gekomen. Dit vind pas in de toekomst plaats. Daar heb je helemaal gelijk in, op het moment dat Johannes de Doper dit uitspreekt moet dit nog gebeuren. Jezus zei het zelf ook:

Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Mattheüs 4:17

Nabijgekomen. Wat betekent dat woord eigenlijk?Wat betekent het als iets nabijgekomen is? Als ik de betekenis van dit woord uit zou moeten leggen dan zou ik het zo omschrijven: dichtbij komen, binnen bereik, iets dat op het punt staat te beginnen. En jij? Wat verteld een woordstudie jou? Leuk om uit te zoeken. Jezus zei in Markus 1:15: ‘De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie’. Jezus zei op dat moment tegen zijn toehoorders dat het zich nu moest bekeren omdat het Koninkrijk spoedig zou komen. Het Koninkrijk was nabij. Volgens Mattheüs 12:28, Lukas 10:9-11 en 17:21 zou Hij naar Zijn Vader gaan om op de troon van dat Koninkrijk plaats te nemen. Daarom zei Hij tegen zijn discipelen het volgende:

Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.

Mattheüs 16:28

Lees het gedeelte uit Mattheüs nog maar eens goed door en stel jezelf de volgende vragen. Tegen wie zei Jezus dit? En wanneer zullen zij de Zoon des mensen zien komen in Zijn Koninkrijk? Is dat ergens 2000 jaar na Christus (of nog veel later) zoals sommige eindtijdtheorieën beweren of is dat inderdaad zoals Jezus zei, vóór dat een aantal van hen zouden overlijden. Dat plaatst het woord nabijgekomen in een helder perspectief toch?

Misschien betekenen woorden als “spoedig” in de Schrift ook echt spoedig. Volgens de context en woordstudies naar deze woorden namelijk wel. Het woord spoedig komt bijvoorbeeld ook vaak in Openbaring voor. Toch zijn er theologen en voorgangers die indirect zeggen dat Jezus zich had vergist en Hij eigenlijk in de verre toekomst bedoelde. Want woorden als nabijgekomen en spoedig zijn figuurlijk bedoelt. Want voor God is 1 dag als duizend jaar zeggen ze dan (die uitspraak vond in een totaal andere context plaats – maar dat vergeten ze voor het gemak even).

Gelukkig was exact hetzelfde woord “spoedig” toen Paulus het gebruikte, niet figuurlijk bedoelt en hoefden ze niet meer dan 2000 jaar op hem te wachten voor hij eindelijk bij ze langs kwam. Het is natuurlijk een beetje flauw van mij om het zo te schetsen, maar daar komt het eigenlijk wel op neer. Woorden worden soms heel willekeurig uitgelegd zonder consistent te kijken naar de context en wat deze woorden vanuit de historische context betekenen.

Om deze blog af te sluiten ga ik nog even terug naar het begin van deze blog. Centraal staan daarin het koningschap van de eerste Adam tegenover het koningschap van de tweede Adam. Met als climax het moment waarop Jezus als tweede Adam (de Mensenzoon) de plek op Zijn troon inneemt. Genoeg stof om tot de volgende blog over na te denken. Wil jij je hier verder in verdiepen? Dan is het leuk om via een concordantie (kan ook online) uit te zoeken hoe vaak Jezus tijdens zijn bediening sprak over het Koninkrijk van God. En op welke wijze Hij hierover sprak. Veel plezier in het ontdekken en herkauwen van de materie uit deze blog. Tot deel 5!

Kind van de Vrije

Misschien vind je dit ook leuk

Geen reacties

Laat een reactie achter