Geliefdelogie

HET HERSTEL VAN HET PARADIJS – DEEL 3

12 juni 2021

“In veel hedendaags onderwijs over de ‘opname’ lijkt het er meer op dat we dan de wereld zullen ontvluchten. Daaraan gekoppeld wordt veel gelovigen een verlangen bijgebracht om aan de wereld en zijn problemen te ontsnappen, in plaats van een verlangen naar wat Gods Woord ons belooft, namelijk dat we zullen heersen.

Hoe vaak hoor je christenen die tegen problemen aanlopen niet zeggen: ‘Ik hoop dat Jezus spoedig terugkomt, en wij zullen worden opgenomen!’, in plaats van: ‘Laten we hier en nu aan een oplossing gaan werken!’ Nog meer moeite heb ik met een andere reactie die je al even vaak hoort: ‘Wat maakt het uit? We hoeven er niets aan te doen, want Jezus komt toch spoedig terug!’ En het ergst van allemaal is de houding die je soms tegenkomt, en die zegt dat het helemaal verkeerd is om de wereld te verbeteren, want ‘als het beter wordt, zal de wederkomst alleen maar langer op zich laten wachten!’

Veel hedendaagse visies op de wederkomst zijn gevaarlijk en fout, omdat ze Gods volk leren uit te zien naar de nederlaag in plaats van de overwinning. Sterker nog, onder evangelische christenen wordt vaak van de veronderstelling uitgegaan dat ‘de aarde en haar volheid van de duivel is’ – alsof de wereld aan satan toebehoort, en een christen totdat Jezus terugkomt alleen maar een nederlaag kan verwachten. Dat is precies de leugen waarvan satan wil dat een christen die gelooft!”

David Chilton – Het herstel van het paradijs

Deze blog begon met een aantal pittige uitspraken (citaten) uit het boek van David Chilton en laat de gevolgen zien van een pessimistische kijk op de ‘eindtijd’. Zelf heb ik dit ook een tijd gelooft, totdat ik -met een zeer sceptische en kritische houding – ander onderwijs kreeg te horen en ook zelf onderzoek ging doen naar de historische context van Openbaring en de daaraan gerelateerde teksten uit het oude testament. Na meer dan zeven jaren op verschillende niveaus bij zowel erkende als niet erkende opleidingen theologisch onderwijs te hebben gevolgd kan ik daar nu niet meer achter staan. Er is in mijn ogen vanuit de grondtekst en historische context van de Schrift geen stevige en betrouwbare onderbouwing voor deze visie mogelijk. Je bent vrij om daar anders over te denken, maar het is nooit verkeerd om onderzoek te doen naar wat je nu precies gelooft. Misschien word je in je onderbouwing gesterkt maar misschien doe je ook ‘nieuwe’ inzichten op. Angst is daarentegen nooit een goede raadgever.

Wat mij vooral verbaasde is dat er tot ongeveer 1700 na Christus helemaal geen pessimistische visie op een ‘eindtijd’ bestond maar dat de gemeente juist de Christus Victor visie aanhing. Waarin de nadruk vooral op Jezus overwinning lag en niet op het rijk van de duisternis. Is dat niet bijzonder? Dat alleen al maakte het dat ik onderzoek wilde doen naar de pessimistische eindtijd visie waar ik toen nog in geloofde. Ik vroeg me af hoe dit kwam, waar het vandaan komt en waarom er tot die tijd een heel andere visie centraal stond. En wat geloofden ze tot ongeveer 1700 na Christus eigenlijk? Genoeg vragen die ik het waard vond om te onderzoeken. En jij? Heb je zelf wel eens onderzoek gedaan naar jouw visie? Of slik je altijd alles voor zoete koek? Want onze voorganger zei of die bekende theoloog zegt. Maar wat zeg jij? Want wij van WC Eend adviseren WC Eend. Lees eens een andere visie dan je vertrouwde visie, luister eens oprecht naar hun onderbouwing en argumenten. Volgens mij heel gezond om ook je eigen verstand te gebruiken en God zelf om antwoorden te vragen. Als kind van God kun jij namelijk ook zelf Zijn stem verstaan en samen met Hem op onderzoek.

Toch een kleine eschatologische omleiding in deze blog, dan heb je een beetje een beeld waar ik als schrijver van deze blog vandaan kom en vanuit welk perspectief ik deze serie blogs schrijf. Ik weet namelijk heel goed wat de verschillende eschatologische visies inhouden, waar ze vandaan komen en hoe ze worden onderbouwd. En jij? De meeste varianten van na 1700 zijn vanuit de Verenigde Staten komen aanwaaien, deels gebaseerd op een ‘visioen’ van één persoon. Ook het onderzoeken waard toch? Heb je vraagtekens gekregen naar aanleiding van deze blog? Een mooie gelegenheid om nu zelf op onderzoek uit te gaan.

Alvast veel ontdekkingsplezier en tot deel 4. Dan gaan we verder met het herstel van het paradijs 😉. Wie moet er volgens Jakobus perspectief vluchten?

Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.

Jacobus 4:7

Misschien vind je dit ook leuk

Geen reacties

Laat een reactie achter