Geliefdelogie

Het herstel van het paradijs – deel 2

5 juni 2021

“We moeten voorkomen dat we naar de wereld kijken en alleen maar de gevolgen van de vloek zien. We moeten kijken met de ogen van het geloof, die door Gods Woord verlicht worden, zodat we de wereld als het toneel van Zijn overwinning zien.” – David Chilton

Wauw dat klinkt mij als muziek in de oren, laten we vanuit geloof kijken naar de situatie in de wereld verlicht door Gods levende Woord: Jezus Christus.

Faith can see what God sees. Dat betekent: ‘Geloof kan zien wat God ziet’. Wij kijken vaak naar situaties vanuit het waarneembare in het natuurlijke domein. Wij denken dat we ‘verlicht’ zijn door ons menselijke redeneren, we hechten enorm veel waarde aan systematisch verkregen, geordende en verifieerbare menselijke kennis. En die kennis is vaak heel nuttig en heeft ons al veel opgeleverd. Toch is die kennis beperkt en wordt gelimiteerd door de menselijke factor. Geloof gaat verder dan het waarneembare en breekt vanuit het bovennatuurlijke door in het natuurlijke domein.

Denk daarbij aan Jezus die over het water liep, water in wijn veranderde, meer mensen genas dan zelfs staan vermeld in de Bijbel (volgens het laatste hoofdstuk van Johannes) en na drie dagen weer opstond uit de dood. Geloof gaat verder dan het menselijke verstand en laat zich niet limiteren door het natuurlijke. De Heilige Geest laat Zich niet tegenhouden door de natuurwetten die God zelf in de schepping heeft gelegd. God staat daar ver boven. Geloof opent onze ogen voor wat er in Zijn naam mogelijk is en dat we een levende en betrokken Vader hebben. Daarom is niets onmogelijk voor wie gelooft. En hoe meer wij gaan geloven in Zijn waarheid over situaties, boven de ‘feiten’ van het zichtbare, des te meer we Zijn Koninkrijk zien doorbreken om ons heen. Niet omdat wij ‘meer’ of ‘beter’ geloven – want Hij doet alles uit genade – maar omdat wij Zijn waarheid vertrouwen boven datgene wat zichtbaar is.

Lees je het verschil? God respecteert ons geloof. Denk aan de Romeinse centurion die Jezus deed verbazen met zijn geloof. Nergens in heel Israël had Jezus zo’n geloof ervaren als dat Hij dat ervoer bij deze heidense Romein. God is almachtig, Hij heeft ons geloof niet nodig. Maar Hij reageert wel op ons geloof. Niet door ons harde werken ( je moet meer bidden of je moet meer geloof hebben ) maar uit Zijn genade! We mogen vertrouwen op Zijn volbrachte werk aan het kruis!

Misschien vind je dit ook leuk

Geen reacties

Laat een reactie achter