Geliefdelogie

Het herstel van het paradijs – deel 1

28 mei 2021

De titel en inhoud van deze blog zijn geïnspireerd door het boek van David Chilton: “Het herstel van het paradijs”. Een boek met een optimistische eschatologie. Echt een aanrader om eens te lezen, misschien juist als je kritisch bent over een optimistische visie voor de toekomst. Want als je naar het dagelijkse nieuws kijkt, hoort of er over leest dan lijkt het soms alleen maar slechter met deze wereld te gaan. De vraag is of dat ook de realiteit is én of dat angstbeeld onze maatstaf is. Laten wij ons leiden door de berichtgeving uit het nieuws of hebben wij een andere Raadgever?

Een misschien net zo belangrijke vraag die je afgezien van jouw visie kunt stellen is de volgende: ‘Welke bijdrage lever jij persoonlijk aan de realiteit van vandaag? Is dat er een van geloof, hoop en liefde? Of is dat er een van ongeloof, wanhoop en angst? Persoonlijk heb ik een optimistische kijk op de toekomst, ik geloof niet dat het steeds slechter zal worden totdat Jezus terugkomt. Ik geloof dat ongeveer 2000 jaar geleden door Jezus Christus de overwinning aan het kruis op Golgotha is behaald. Daarvoor hoeft het in mijn ogen niet eerst nog een periode slechter te worden, ik kan daar in de Bijbel ook geen goede onderbouwing voor vinden. Daarvoor moet er in mijn ogen de historische context, de literaire stijlen en het symbolische taalgebruik van de Bijbel teveel onrecht aangedaan worden. Er moet té veel geknipt en geplakt worden om er een betrouwbaar geheel van te maken. En dat is in mijn ogen ook het probleem, we moeten er zelf geen geheel van maken, we moeten de Bijbel voor zichzelf laten spreken. Wij moeten niet onze visie op de Bijbel leggen maar ontdekken wat de Bijbelse visie is. Ik geloof dat deze visie overeenkomt met het liefdevolle en genadige karakter van God, dat alleen door zijn geliefde zoon Jezus perfect geïllustreerd is.

Openbaring is geen speculatief boek waarin we moeten ontcijferen welke Amerikaanse president of Europese leider de antichrist is (want de vorige was het tot nu toe niet). Je kunt Openbaring niet als een apocalyptisch handboek gebruiken om de toekomst te ‘voorspellen’. Openbaring zit vol symbolisch taalgebruik dat je leert begrijpen als je bekend bent met deze symboliek uit het oude testament. Wij missen dit vaak omdat we een te letterlijke uitleg toepassen, terwijl de beeldspraak en symboliek voor de schrijver en oorspronkelijke lezers wel direct duidelijk was. Dit verklaart een hoop speculatieve ‘eindtijd theorieën’ die afgelopen jaren in de omloop zijn gebracht. Ook recent is er door bekende eindtijd evangelisten veel angst verspreid over het corona virus. Dat als je het vaccin niet zou nemen je onthoofd zal worden, hij zag de vaccinatie namelijk als het teken van het beest. Als je inderdaad een letterlijke uitleg van Openbaring toepast zou je met wat inlegkunde daar op uit kunnen komen, als je naar de context kijkt niet.

Deze serie blogs gaan ‘helaas’ niet over een apocalyptische visie over de eindtijd, maar over het herstel van het paradijs waarin God met ons mensen wandelt zoals Hij dat al vanaf het begin van de schepping had/heeft bedoelt. Is het niet bijzonder dat we in Genesis beginnen met het paradijs en er in Openbaring ook weer mee eindigen? Deze serie gaat over het nieuwe -ook wel betere- verbond genoemd. Deze serie gaat over het Koninkrijk van God, dat alleen maar groter wordt en niet eerst bijna uitgeroeid wordt. Deze serie gaat over Gods liefde dat groter is dan angst. Deze serie gaat over Gods Koninkrijk waar geen eind aan komt en daarom sluiten we af met een quote uit Jesaja:

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op Zijn schouders. Deze namen zal Hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.

Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de HEER van de hemelse machten.

Jesaja 9:5-6

Misschien vind je dit ook leuk

Geen reacties

Laat een reactie achter