Geliefdelogie

Waarheid verpakt in tedere barmhartigheid

19 april 2021

Veel christenen – maar ook niet christenen – zijn al eeuwen op zoek naar het ware gezicht van God. Theologen en andere wetenschappelijke disciplines hebben vanuit verschillende invalshoeken geprobeerd een Bijbels antwoord te geven op deze vraag. Er zijn zelfs theorieën uit voortgekomen (Marcionisme) dat de God uit het oude testament haast wel een andere god moet zijn dan de God uit het nieuwe testament. En dat begrijp ik want de inhoud van het oude testament is mij niet onbekend, ik begrijp waar deze beeldvorming vandaan komt. Ik begrijp dat na het lezen van de vele verhalen over offers, geweld en de toorn van God een heel ander beeld naar voren komt dan de God van genade en liefde uit het nieuwe testament.

Maar ook de mensen die wel geloven dat de God uit het oude en nieuwe testament dezelfde God is (ik val onder deze groep), kunnen vaak geen duidelijk antwoord geven op deze vraag en worstelen met het beantwoorden van vaak oprechte vragen over dit onderwerp. Natuurlijk zijn er ook christenen die hier geen moeite mee hebben en antwoorden dat God is wie Hij is en we ons er bij neer moeten leggen en moeten accepteren dat het zo is. Maar is dat zo? Is dat het werkelijke beeld van God?

Als we het aan Johannes vragen, ook wel de geliefde genoemd, krijgen we een heel ander beeld van God. Het klopt dat Johannes in het nieuwe testament staat, maar ik denk dat hij misschien juist daarom wel bij het begin begint. Hij schrijft in zijn brief namelijk:

In the very beginning the Living Expression was already there. And the Living Expression was with God, yet fully God

John 1:1

En in de Nederlandse Herziene Statenvertaling staat het zo:

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

Johannes 1:1

Als je heel Johannes 1 leest, dan weten we dat hij het hier over Jezus heeft. Dat wordt ook in vers 18 uitgelegd. Weet je nog hoe ik deze blog begon? “Veel christenen – maar ook niet christenen – zijn al eeuwen op zoek naar het ware gezicht van God. Theologen en andere wetenschappelijke disciplines hebben vanuit verschillende invalshoeken geprobeerd een Bijbels antwoord te geven op deze vraag.” Er wordt geprobeerd om vanuit de gehele Bijbel een beeld te schetsen van het ware gezicht van God. De vraag is hier of dat de juiste methode is om een juist beeld van God te krijgen. Wordt op deze manier het ware karakter van God onthuld? Ik geloof dat Johannes in vers 18 ons hier een duidelijk antwoord op geeft:

Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

Johannes 1:18 NBV

en de The Passion Translation verwoord het als volgt:

No one ever before gazed upon the full splendor of God except his uniquely beloved Son, who is cherished by the Father and held close to his heart. Now that he has come to us, he has unfolded the full explanation of who God truly is!

JOHN 1:18 TPT

Als ik vers 18 mag parafraseren dan zou ik het als volgt verwoorden: ‘Niemand heeft het ware gezicht van God gezien, behalve zijn geliefde zoon Jezus, die zelf God is. Hij is de enige volledige openbaring van het ware karakter en beeld van God‘.

Wat in mijn ogen veel mensen vanuit hun oprechte respect en ontzag voor het geschreven woord van God doen, is vanuit datzelfde ontzag voor Gods geschreven woord, ze de hele Bijbel willen gebruiken om Gods karakter te omschrijven. Daarbij wordt in mijn ogen helaas de context van diezelfde Bijbel onrecht aangedaan en geen of onvoldoende rekening gehouden met de voortschrijdende openbaring van God met als climax de volledige openbaring van God door zijn zoon Jezus Christus.

Ook wordt er te weinig tot geen rekening gehouden met de Bijbel als een weergave van de verschillende verbondsrelaties tussen God en de mens, die grotendeels het verschil in reactie en omgang tussen oud en nieuw kan verklaren. Ik hoop dat deze blog daar voor jou een vernieuwend inzicht op kan geven. Omdat de verschillende verbondsrelaties ook door Johannes worden aangehaald sluit ik deze blog af met het gedeelte uit vers 17 waar de titel “Waarheid verpakt in tedere barmhartigheid” op is gebaseerd:

Moses gave us the Law, but Jesus, the Anointed One, unveils truth wrapped in tender mercy.

John 1:17

en vanuit de Herziene Statenvertaling:

Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.

Johannes 1:17

Misschien vind je dit ook leuk

1 Reactie

  • Reageer Een trap die naar de hemel reikt – Kind van de Vrije 22 april 2021 op 08:49

    […] voortschrijdende openbaring die in dit gedeelte wordt omschreven, daar had ik het in de blog “Waarheid verpakt in tedere barmhartigheid” namelijk over, er staat hier : “Wij hebben Hem gevonden over Wie Mozes in de wet […]

  • Laat een reactie achter