Geliefdelogie

You kissed my heart with forgiveness

18 februari 2021

Een gedeelte uit een Psalm van David waarin Gods liefde voor ons prachtig wordt verwoord. David was een man naar Gods hart en een man die net als ons fouten maakte, maar als geen ander Gods genade en liefde kon ontvangen. Laat de woorden van David uit deze Psalm, die Gods liefde ademen, toe in je hart en laat God je hart kussen met Zijn vergeving. Laat Zijn liefde als een wilde rivier door de kamers van je hart stromen! Dit zal je genezen en verfrissen, laat Hem je kronen met Zijn liefde en genade:

Psalm 103:3-8 (TPT)
You kissed my heart with forgiveness, in spite of all I’ve done.
You’ve healed me inside and out from every disease.

You’ve rescued me from the pit and saved my life.
You’ve crowned me with love and mercy.

You satisfy my every desire with good things.
You’ve supercharged my life so that I soar again
like a flying eagle in the sky!

You’re a God who makes things right, giving justice to the defenseless.

You unveiled to Moses your plans
and showed Israel’s sons what you could do.

Lord, you’re so kind and tenderhearted to those who don’t deserve it and so patient with people who fail you!

Your love is like a flooding river
overflowing its banks with kindness

Vrij vertaald met NL vertalingen
U kuste mijn hart met vergeving, ondanks alles dat ik heb gedaan. U geneest mijn lichaam en geest van alle ziekten.

U redt mijn leven van de dood en geeft mij het leven terug.
U hebt mij gekroond met Uw liefde en genade.

U stort Uw goedheid over mij uit.
U maakt me weer zo sterk als toen ik jong was en zweef weer als een arend in de lucht!

U helpt allen die verdrukt worden, U laat het recht voor hen zegevieren.

U maakte aan Mozes Uw wegen bekend, aan het volk Israël Uw grootse daden.

U bent zo liefdevol en genadig voor degene die het niet verdienen en zo geduldig voor de mensen die u teleurstellen.

Uw liefde is als een rivier die buiten zijn oevers treed en overstroomt met uw vriendelijkheid

We sluiten deze blog af met Psalm 103 vers 2 waar het volgende staat:

Yahweh, you are my soul’s celebration. How could I ever forget the miracles of kindness you’ve done for me?

Misschien vind je dit ook leuk

Geen reacties

Laat een reactie achter